Du anmodes venligst om at  deltage i denne undersøgelse, som er udarbejdet af ENCJ i samarbejde med CCBE.

ENCJ er et netværk der samler  de forskellige nationale enheder indenfor retsvæsenet der tilsammen er medvirkende til at sikre en uafhængig retsstat. Hvert andet år lancerer ENCJ en undersøgelse blandt dommere omkring opfattelsen af ​​den retlige uafhængighed i de enkelte  lande. Undersøgelsen giver ENCJ et godt indblik i det pres dommerne eventuelt måtte være udsat for nationalt, samt mere generelt en idé om hvordan retsvæsenet fungerer i de forskellige lande. ENCJ mener imidlertid, at også advokater kan være medvirkende til at give et værdifuldt indblik i dommernes uafhængighed. På baggrund af dette har ENCJ anmodet CCBE om at  foretage en undersøgelse blandt advokater omkring dommeres uafhængighed.

For at medvirke til at  retsvæsenet i de forskellige europæiske lande konstant forbedres og optimeres,   har ENCJ brug for feedback fra advokater omkring domstolenes uafhængighed  i Danmark. Tak fordi du deltager i denne undersøgelse. Resultatet vil blive offentliggjort i ENCJ-rapporten om Uafhængighed og Ansvarlighed, samtidig med resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse der i øjeblikket også finder sted direkte blandt dommere.

 

Læs venligst følgende instruktioner grundigt.

I.                     Referenceperioden for besvarelse af spørgsmålene er de seneste to år (dvs. fra januar 2017).

 

II.                   Hvis ikke andet er angivet, bedes spørgsmålene besvares med:

meget uenig,

uenig,

ved ikke,

enig,

meget enig.

III.                 Din besvarelse vil være anonym. Vi vil dog gerne have oplyst hvilket land, du er advokat i.
Resultaterne fra denne undersøgelse vil blive opgjort land for land.

Page1 / 8
 
13% of survey complete.

T