Les plans qui se trouveront dans la demande de permis d’urbanisme sont maintenant finalisés. Rejoignez-nous lors de 2 rencontres citoyennes pour découvrir le contenu du dossier de demande de permis d’urbanisme et pour poser vos questions sur l’ensemble du projet. Les plans présentés seront ensuite soumis à l’enquête publique durant laquelle vous pourrez les consulter et réagir.

De plannen die bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zullen worden ingediend, zijn klaar. Neem deel aan een van de twee burgerbijeenkomsten om meer te weten te komen over de inhoud van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning. Je kan er ook vragen stellen over het volledige project. Daarna worden de voorgestelde plannen onderworpen aan een openbaar onderzoek. Tijdens de looptijd daarvan kunt je de plannen inkijken en reageren.

Question Title

* 1. CIVILITE - AANSPREKING

Question Title

* 2. NOM - ACHTERNAAM

Question Title

* 3. PRENOM - VOORNAAM

Question Title

* 4. E-mail

Question Title

* 5. LANGUE - TAAL

Question Title

* 6. Je m'inscris pour la rencontre via Zoom du ...
Ik schrijf me in voor de bijeenkomst bij Zoom op ...

Question Title

* 7. Je participe entant que ...
Ik doe mee als ...

Question Title

* 8. Donnée privées
Delen van persoonlijke gegevens

T