QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL - HABITATS GROUPÉS

FR : Vous vous êtes montré(e) intéressé(e) de faire partie de notre réseau de personnes auxquelles nos différents projets sont proposés et nous vous en remercions.

Nous vous adressons ce questionnaire afin de mieux connaître vos attentes, vos souhaits et vos valeurs, pour pouvoir vous proposer des projets d'habitats groupés qui vous correspondent.

En remplissant ce questionnaire, vous recevrez notre newsletter, qui vous permettra d'être tenu(e) au courant de nos nouveaux projets pour y participer (et rien de plus).
Les données récoltées sont strictement confidentielles. COARCHI s’engage à n’en faire usage que dans le cadre de ses projets d’habitats groupés. Si vous souhaitez vous retirer définitivement de cette démarche, nous effacerons vos données sur simple demande.
 ----------------------------------------------------------------------------------
NL : U hebt interesse getoond om deel uit te maken van ons netwerk van mensen aan wie onze verschillende projecten worden voorgesteld en wij danken u hiervoor.

Deze vragenlijst wordt u toegezonden om uw verwachtingen, uw wensen en uw waarden beter te leren kennen. De vragen precies beantwoorden is een belangrijke stap om u goed voor te bereiden op toekomstige projecten. Voor ons ook, is het gemakkelijker om u projecten voor te stellen die met u overeenkomen.

De verzamelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. COARCHI verbindt zich ertoe er alleen gebruik van te maken in het kader van zijn cohousing-projecten. Als u zich permanent wilt terugtrekken, zullen we uw gegevens op verzoek verwijderen.

Question Title

Image

Question Title

* 1. Votre nom / Uw naam

Question Title

* 2. Votre prénom / Uw voornaam

Question Title

* 3. Vos coordonnées / Uw gegevens

Question Title

* 4. Votre date de naissance (JJ/MM/AAAA) / Uw Geboortedatum

Question Title

* 5. Votre profession / Uw beroep

Question Title

* 6. Votre ménage / Uw gezin

Question Title

* 7. Quelle langue parlez-vous dans votre ménage ? 
Welke taal wordt bij u thuis gesproken ?

Question Title

* 8. Pour quel projet candidatez-vous ? Et/ou pour quelles communes ou régions ? 
Voor welk project solliciteert u ? En/of voor welke gemeenten of regios ?

Question Title

* 9. Par quel canal avez-vous entendu parler du projet qui vous intéresse ou de nos projets en général ? 
Via welk canaal hebt u over dit project gehoord of van onze projecten in het algemeen ?

Question Title

* 10. Quels sont vos besoins et vos souhaits? / Wat wenst u ?

Question Title

* 11. Quel est le budget dont vous disposez pour l'achat de votre logement?
Over welk budget beschikt u om te kopen ?
(introduire chiffres uniquement: pas de mention "m²", "euros", etc.) - enkel cijfers ingeven, geen "m²", "euros", enz.)

Question Title

* 12. Parlez-nous de vous en quelques lignes... 
Vertel ons meer over u in een paar lijnen...

Question Title

* 13. Avez-vous des questions à nous poser ?
Hebt u nog vragen ?

T