Question Title

* 1. Quelle est votre langue maternelle ?
Wat is je moedertaal?
What is your mother tongue?

Question Title

* 2. Sur quelle distance avez-vous participé ce 16 octobre 2022 ?
Aan welke afstand heb je meegedaan op 16 oktober 2022 ?
On which distance did you participate this October 16, 2022 ?

Question Title

* 3. De manière générale, quelle note donneriez-vous à l'organisation ?
Hoe beoordeelt u de organisatie in het algemeen ?
In general, how would you rate the organization ?

Question Title

* 4. Selon vous, quelles sont les 3 points forts de l'organisation à conserver pour les éditions futures ?
Wat zijn volgens u de 3 sterke punten van de organisatie die voor toekomstige edities behouden moeten blijven ?
In your opinion, what are the 3 strong points of the organization to keep for future editions ?

Question Title

* 5. Selon vous, quelles sont les 3 points faibles de l'organisation à améliorer ou à adapter ?
Wat zijn volgens u de 3 zwakke punten van de organisatie die moeten worden verbeterd of aangepast ?
In your opinion, what are the 3 weak points of the organization that need to be improved or adapted ?

Question Title

* 6. Comment avez-vous entendu parler de l'évènement ?
Hoe heb je over het evenement gehoord ?
How did you hear about the event ?

Question Title

* 7. Souhaitez-vous faire un commentaire à transmettre à l'organisation ?
Heeft u opmerkingen die u aan de organisatie wilt doorsturen ?
Do you have any extra comments to share with the organization ?

T