Formulier kandidatuur Raad van Bestuur VHL

Tijdens de Algemene Vergadering van 16 juni 2019 zullen de mandaten van 5 bestuurders van de VHL aflopen.  Daarom zullen tijdens de Algemene Vergadering verkiezingen georganiseerd worden. 
Kandidaturen voor de post van bestuurder van de VHL moeten ingediend worden vóór 31 mei 2019 ten laatste.

De Algemene Vergadering zal (max.) 5 nieuwe bestuurders verkiezen (de bestuurder, wiens mandaat is afgelopen, is opnieuw verkiesbaar als hij/zij zich opnieuw kandidaat stelt).

De kandidaat-bestuurders moeten aangesloten zijn bij een hockeyclub, moeten minstens de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en niet ouder zijn dan 70 jaar op 1 januari van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt. 

Vanaf het afsluiten van de kandidatuurstellingen zal onderstaand formulier gepubliceerd worden op de website, ter inzage van alle leden.

Voor meer informatie kan u de statuten van de VHL terugvinden op www.hockey.be.  Voor bijkomende vragen of informatie kan u een mail sturen naar christoph.vandessel@hockey.be


Question Title

* 1. Gegevens kandidaat

Question Title

* 3. Overzicht van uw professionele en sportieve ervaring

Question Title

* 4. Motivatie kandidatuur

T