Question Title

* 2. Naam van de instelling?/Nom de la résidence?

Question Title

* 3. Afdeling?/Section?

Question Title

* 4. Datum?/Date?

Question Title

* 5. Geef een score voor uw algemene klanttevredenheid?/ Donnez une note pour votre satisfaction globale de nos services?

Question Title

* 6.

Hoe beoordeelt u de communicatie met onze organisatie? / Comment  évaluez vous la communication avec notre organisation?

Question Title

* 7. De apotheek en/of coördinerend apotheker doet suggesties naar alternatieven(generieken, interacties, magistrale bereidingen, ..)
Le pharmacien ou son coordinateur propose des alternatives pour le patient(génériques, interactions, magistrales,...)

Question Title

* 8. De CRA trousse is met een duidelijke handleiding voorzien/
La trousse du médecin coordinateur(CMCC pour MRS) fournit des instructions claires

Question Title

* 9. Ik ontvang een duidelijke communicatie indien een product dat ik bestel (tijdelijk) uit handel is.
Je reçois une communication claire si un produit que je commande est (temporairement) hors  commerce.

Question Title

* 10. We ontvangen  tijdig de facturatie./Nous recevons nos factures à l'heure.

Question Title

* 11.
Bent u tevreden over onze leveringen (tijdig, correctheid)?/Votre niveau de satisfaction pour nos services de livraisons(à temps , correctes)?

Question Title

* 12. De apotheek overlegt regelmatig met ons om onze samenwerking te optimaliseren? / La pharmacie nous consulte régulièrement pour améliorer notre collaboration?

Question Title

* 13.
 Welke 3 elementen kan Pharma Force nog verbeteren?/Citez 3 choses que Pharma Force peut améliorer?

Question Title

* 14. Welke 3 zaken apprecieert u aan onze samenwerking?/Citez 3 points forts par rapport à notre collaboration?

Question Title

* 15. Mogen we u contacteren voor verschillende inlichtingen ? Indien ja, welke zijn uw contactgegevens (naam ,email, tel nummer) ?/Pouvons nous vous contacter pour des renseignements supplémentaires ? Si oui, quelles sont vos coordonnées (nom, email, numéro téléphone)?

Question Title

* 16. Vindt u dat het communicatieplatform een meerwaarde is? Est ce que vous trouvez que notre plateforme de communication est une valeur ajoutée?

Question Title

* 17. Het gebruik maken van Mediris maakt het voorschriftbeheer veel gemakkelijker?/Que pensez vous de notre service de prescriptions Mediris? 

T