AG ARBH - Formulaire d'inscription / AV KBHB - Inschrijvingsformulier

Infos pratiques/Praktische info :
  • Heure/Tijd: 11h
  • Adresse/adres: Antwerp Expo - Jan Van Rijswijcklaan 191 - 2020 Antwerpen

Question Title

* 3. 1ste persoon die de club vertegenwoordigt / personne 1 représentant le club :

Question Title

* 4. 2de persoon die de club vertegenwoordigt / personne 2 représentant le club :

Question Title

* 5. 3de persoon die de club vertegenwoordigt / personne 3 représentant le club :

Question Title

* 6. ATTENTION !!!!
Si ni le/la président(e) ni le/la secrétaire n'est présent, une procuration de leur part est obligatoire : 
Procuration obligatoire de la part du/de la Président(e) ou du/de la Secrétaire
 et à présenter à l'accueil de l'AG

OPGELET!!!
Indien noch de voorzitter, noch de secretaris aanwezig kan zijn, is een getekende volmacht van één van beide nodig om te kunnen stemmen.
Deze moet getoond worden vóór aanvang van de BAV.

Question Title

* 7. Remarques / Opmerkingen :

T