APE Vaud – Association vaudoise des parents d'élèves

Ova istraga "APE Vaud", sprovedena u saradnji sa Visokom Pedagoškom Školom kantona Vaud, nastoji da znati razmišljanje roditelja o obrazovanju svojih djece. Razvijaće projekat "Svi različiti, svi učenici", ali i da glas roditelja donese školskim vlastima.

Podaci će se tretirati potpuno anonimno i poštovati vaše mišljenje.
Svaki roditelj jeb pozvan da odgovori na upitnik pojedinačno. Mišljenja oba roditelja mogu biti različita!

U ovom istraživanju mogu učestvovati samo roditelji sa najmanje jednim detetom koji pohađaju školu u javnoj školi ili specijalizovanoj školi u kantonu Vaud.

 
Hvala na vašoj dragoj saradnji koja bi trebala trajati petnaest minuta.

Question Title

* 1. Vi ste :

Question Title

* 2. Vaše godine :

Question Title

* 4. Nacionalnost (neki mogući izbori) :

Question Title

* 5. Jezik koji najviše govorite sa svojom djecom (neki mogući izbori) :

Question Title

* 6. Koje je vaše najveće završeno obrazovanje ?

Question Title

* 7. Vaše dece koja idu u školu su :

  Devojka Dečak
Dete 1
Dete 2
Dete 3
Dete 4
Dete 5
Dete 6

Question Title

* 9. Da li vaša deca pohađaju obična klasa ?

  Da Ne
Dete 1
Dete 2
Dete 3
Dete 4
Dete 5
Dete 6

Question Title

* 11. Koje su ove posebne potrebe ? (neki mogući izbori)

  Ne postoje posebne potrebe Teškoće u učenju Visok intelektualni potencijal Poremećaj jezika i govora Poremećaj deficita pažnje sa ili bez hiperaktivnosti Problem ponašanja Invaliditet ili nedostatak Hronična bolest Drugi
Dete 1
Dete 2
Dete 3
Dete 4
Dete 5
Dete 6

Question Title

* 12. Za vas, škola bi trebala prije svega ...

  Uopšte nije važno Nije važno Nije toliko važno Prilično važno Važno Sasvim važno
… da dobrodošli sve učenike kakve jesu.
… integrišite učenike tamo gdje je to moguće.
… razviti solidarnost među učenike.
… dati svakom učeniku prema njegovim potrebama.
… da ojačaju učeničke školske performance.
… sarađuju sa roditeljima uključivanjem u školski život.
… motivisati učenike kroz konkurenciju.
… pripremiti učenike za stručno usavršavanje ili studije.
... daju tačno potpuno isto svim učenicima.
… da dozvoli iskustvo različitih vrednosti.
… obavijestite roditelje samo kada je to potrebno.
… favorizuje razvoj učenike.
… prenose zajedničke vrednosti.

Question Title

* 13. Za vas, važno je da škola …

  Uopšte nije važno Nije važno Nije toliko važno Prilično važno Važno Sasvim važno
… priprema studente za njihov budući profesionalni život.
… čini da želite da naučite.
… daje sve resurse klase da zadovolje potrebe svih učenike.
… uči učenike da se pridržavaju očekivanja društva.
… dodjeljuje resurse učenike koji su identifikovani sa određenim potrebama.
… dovodi učenike da prepoznaju i prihvate svu svoju različitost.
… razviti međusobnu pomoć među učenicima u svim oblastima.
… osigurava da učenike mogu normalno pratiti klasu.
… orijentiše učenike prema školskim rezultatima u različitim razredima.
... dodatno jača osnovne grane (francuski, matematički, nemački) za profesionalnu budućnost studenata.
… prilagođava se različitosti učenike.

Question Title

* 14. Škola u kojoj idu moja djeca …

  Sasvim se ne slažem Ne slažem se Tako se ne slažem Prikladno se slažem Slažem se Potpuno se slažem
… tretira učenike različito prema polu (dečak ili devojčica).
… omogućava svim učenicima da postignu uspeh u učenju, bez obzira da li imaju pogodnost ili ne.
… integriše učenike sa školskim poteškoćama u redovnu klasu.
… može se prilagoditi potrebama i posebnostima svakog učenika.
… predlaže, kad god je to moguće, planiranje ili adaptaciju za učenike sa poteškoćama u učenju.
… favorizuje razvoj i potencijal svih učenika.
… je dobrodošao raznovrsnost učenike.
… oprezan je sa svim učenicima.
... osigurava da su svi učenici u klasi na istom nivou.
… zna kako da uzme u obzir kulturnu raznolikost učenika.
… pripremite sve da zauzmu svoje mesto u zajednici.
… mogu zadovoljiti potrebe učenika sa poteškoćama.
… školuje učenike sa poteškoćama u učenju u spečialnim klasu.
… priprema dečake i devojčice za različite uloge u društvu.

Question Title

* 15. Najvažnija stvar u školi za moje dete ili decu jeste da [1-6]…
(1 = najvažnija stvar)

Question Title

* 16. Po vašem mišljenju, obična klasa treba u svim slučajevima biti otvorena za učenike koji …

  Sasvim se ne slažem Ne slažem se Tako se ne slažem Prikladno se slažem Slažem se Potpuno se slažem
… imaju poteškoće u ponašanju.
… imaju fizičku onesposobljenost.
… ne govorite isti jezik kao i ostali učenici.
… predstavljaju razlike porekla, društvene ili kulturne.
… imaju poremećaj u učenju ili značajne obrazovne teškoće.
… imaju intelektualnu onesposobljenost.

Question Title

* 17. Da li se slažete sa sledećim izjavama?

  Sasvim se ne slažem Ne slažem se Tako se ne slažem Prikladno se slažem Slažem se Potpuno se slažem
Prisustvo učenike sa posebnim potrebama obogaćuje odnose u učionici.
Učenici sa posebnim potrebama imaju pravo na više pomoći od drugih.
Učenici sa posebnim potrebama monopolizuju cijelo vrijeme nastavnika.
Škola ima trenutno resurse za primanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.
Nastavnici ima sada veštine mogućnost primio učenike sa posebnim obrazovnim potrebama.
Što više učenika sa posebnim potrebama pohađa redovnu klasu, više će on biti prihvaćen.
Što više učenika sa posebnim potrebama ostaje u redovnoj klasi, to će više prijatelja učiniti.
Ponašanje učenika sa posebnim potrebama skreće pažnju nastavnika na druge učenike.
Specijalistički nastavnik uvek treba da bude prisutan kod učenika sa posebnim potrebama.
Pre svega, uloga nastavnika ili razrednog nastavnika je da se brine za studente sa posebnim potrebama.
Roditelji učenika sa posebnim potrebama preuzimaju vrijeme nastavnika na štetu drugih roditelja.
Što više učenik sa posebnim potrebama ostaje u redovnoj klasi, to će biti povoljnije njegovo školovanje.
Pozitivne koristi integracije prevazilaze probleme sa kojima se možda susreću.

T