Tevredenheidsenquête over de toegankelijkheid van de stembureaus

Brussel Plaatselijke Besturen (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) organiseert een evaluatie van de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor kiezers met beperkte mobiliteit. Via dit initiatief kunnen we de genomen maatregelen om de verkiezingen voor iedereen toegankelijk te maken concreet evalueren.

We vragen u mee te werken aan deze evaluatie door de vragenlijst hieronder in te vullen en de lijst te delen met alle personen met beperkte mobiliteit uit uw omgeving die in Brussel wonen.

Voor meer informatie: www.plaatselijke-besturen.brussels
Bruxelles Pouvoirs Locaux

Brussel Plaatselijke Besturen
Kruidtuinlaan 20 • 1035 Brussel

T