Meer koopkracht, een beter evenwicht tussen werk en privéleven, eindeloopbaanregelingen om het vanaf een bepaalde leeftijd wat rustiger aan te kunnen doen, gemakkelijke toegang tot beroepsopleidingen, kwaliteitsvolle jobs en werkzekerheid… Deze punten waren voor ons altijd al van essentieel belang en wij zullen ze in de toekomst ook verder blijven verdedigen.

Precies om goed te kunnen inspelen op de verwachtingen van de werknemers willen we jullie via onderstaande vragenlijst het woord geven! Wij zullen rekening houden met je feedback en je verwachtingen om de eisenbundels in de verschillende sectoren in de komende weken zo goed mogelijk voor te bereiden.

 
7% of survey complete.

T