• Français
  • Nederlands
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. Met deze vragenlijst wilt de directie Communicatie van de FOD Economie een beter beeld krijgen over de verwachtingen van de lezers van het Trefpunt Economie en die hierop afstemmen.

Het invullen van de volledige vragenlijst duurt ongeveer 7 minuten. Voor u start is het belangrijk om te weten dat:

- u de enquête steeds kunt onderbreken en hervatten. Het balkje onderaan elke pagina toont uw vorderingen in de vragenlijst;

- de enquête volledig anoniem is.

U kunt de enquête starten door op de knop hieronder te klikken.
 
12% of survey complete.

T