ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕKΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

 

        I.            Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 3 ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (από τον Ιανουάριο του 2015 2017)

 

     II.            ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑNΤΗΘΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Δεν είμαι σίγουρη/ος

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

 

  III.            Οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη χώρα στην οποία εργάζεστε ως δικηγόρος. Τα στοιχεία της έρευνας Θα δημοσιευθούν ξεχωριστά για κάθε χώρα.

Page1 / 8
 
13% of survey complete.

T