Prosíme Vás o zapojení do průzkumu, který byl připraven ENCJ ve spolupráci se CCBE.

ENCJ sdružuje justiční rady či obdobné autonomní instituce, které zajišťují podporu justičních orgánů při nezávislém výkonu spravedlnosti.

Každé dva roky organizuje ENCJ průzkum mezi soudci ohledně vnímání soudní nezávislosti v jejich zemi. Průzkum poskytuje vynikající vnitřní náhled zkušených soudců a kriticky hodnotí fungování justičních rad či jiných justičních orgánů. ENCJ věří, že advokáti mohou taktéž poskytnout velmi hodnotný vlastní vnitřní náhled ohledně nezávislosti soudců. Proto se ENCJ obrátila na CCBE s prosbou o zprostředkování průzkumu mezi advokáty ohledně nezávislosti soudců.

Aby se soudnictví v Evropě zlepšovalo, ENCJ potřebuje zpětnou vazbu od advokátů, kteří se nacházejí v té nejlepší pozici, aby mohli kriticky zhodnotit  své vnímání nezávislosti soudců. Děkujeme za účast v průzkumu. Výsledky budou publikovány ve zprávě ENCJ Nezávislost a odpovědnost současně s výsledky průzkumu mezi soudci.

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ INSTRUKCE

I.                    ROZHODNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK ZAHRNUJE POSLEDNÍ DVA ROKY (tj. od ledna 2017)

 

II.                  POKUD NENÍ STANOVENO JINAK, ZODPOVÍDEJTE OTÁZKY NÁSLEDOVNĚ:

 

                               Rozhodně nesouhlasím

                               Nesouhlasím

                               Nejsem si jist/a

                               Souhlasím

                               Rozhodně souhlasím

 

III.                Vaše odpovědi budou anonymní, ale napište, prosím, jméno země, v níž působíte jako advokát. Výsledná data budou publikována formou srovnání jednotlivých států.

Page1 / 8
 
13% of survey complete.

T